Εστιάτορας ζήτησε πιστοποιητικό εμβολιασμού από αστυνομικούς που του έκαναν έλεγχο