Έβαλαν εργαζόμενο χωρίς μέτρα προστασίας να καθαρίσει τζάμια σε μεγάλο ύψος