ΕΒΕ: Διακριθείσα αθλήτρια έγραψε 18.170 μόρια, αλλά δεν μπαίνει στα ΤΕΦΑΑ