Έβγαζαν κέρδος μέσα από την κακοποίηση των ζώων: Απάτη με πωλήσεις άρρωστων κουταβιών