Εύβοια: Κάηκαν η Αγία Άννα, η Κεράμεια και η Παλαιόβρυση