Εξεγέρθηκαν οι εργάτες στα ματωμένα φραουλοχώραφα: «Θα δουλεύουμε με τους όρους μας»
SOLOMON ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ