Φοιτητές του ΑΠΘ δημιούργησαν διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση καρκίνου