Φωτιές: Διαγραφή οφειλών από τη ΔΕΗ για όσους έχουν καταστραφεί τα σπίτια