Φουρθιώτης: Αποτελώ στόχο, έχω αποδεικτικά έγγραφα της αστυνομίας