Φ@σίστες επιτέθηκαν σε μαθήτριες που τους κατήγγειλαν – 2 τραυματίες στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ)