Γ. Θαλάσσης: «Δεν μπήκε φυλακή ο φασισμός, είναι ακόμη απ’ έξω και τον καλλιεργεί η κοινωνία»