Γεγονός η δεξιά διολίσθηση: Αποφασίστηκε αύξηση της στρατιωτικής θητείας