Γεροτζιάφας για νέα μέτρα: Πινοσετικής έμπνευσης χαράτσι & ατομική ευθύνη μέχρι να δύσει ο ήλιος