Για να…. ταΐσει τις μεγάλες εταιρείες η Δόμνα Μιχαηλίδου θα αφήσει χωρίς σχολικά γεύματα τα παιδιά