Γιαμαρέλλου στις «θρησκευτικές επάλξεις»: «Αν αερίζονται οι εκκλησίες δεν κινδυνεύουν οι πιστοί»