Γυναίκα διανομέας δικαιώθηκε και θα πάρει 14.500 ευρώ από τον πρώην εργοδότη της