Γυναικοκτόνος «ηγέτης» στους Θεματοφύλακες του Συντάγματος