Γλυκά Νερά: Αντιδράσεις για τις συνεντεύξεις με δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών του θύματος