Γυναίκα του Διστόμου: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία-σύμβολο