Η αγάπη δε σκοτώνει: «Στην πανδημία έμφυλης βίας απαντάμε με αλληλεγγύη και αγώνες»