Η αγωνία και η έκκληση της αδελφής του Θύμιου: «Γιατί, ένα μεγάλο γιατί»