Η αλληλεγγύη κέρδισε: Η e-food μετατρέπει όλες τις συμβάσεις των διανομέων σε αορίστου χρόνου