Η αλληλεγγύη κερδίζει: Βρέθηκε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τον Γιώργο!