Η αλληλεγγύη των λαών «λάμπει» ακόμη και σε καιρούς ζοφερούς – Το παράδειγμα των Ρουμάνων πυροσβεστών