Η Διεθνής Αμνηστία ζητά άμεση, διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα για την υπόθεση Γούλα