Η ΕΕ είχε παραπέμψει στο Δικαστήριο την Ελλάδα για μη τήρηση κανόνων για τους σιδηροδρόμους
MOTIONTEAM ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ