Η efood μετά τον σάλο εξαγοράζει μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων