Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι η απαγόρευση συναθροίσεων δεν αφορά τα εμπορικά σημεία!