Η Ελλάδα στους πρωταγωνιστές της Golden Visa  στην ΕΕ ενώ πολλοί δεν βρίσκουν σπίτι