Η ΕΡΤ δίνει 200.000€ με απευθείας ανάθεση για διαφημίσεις σε λεωφορεία