Η Κατσαρίνη αποδομεί τον σεξιστικό λόγο: Πουτ… δεν είναι όποιος δειλιαζει – Οι σεξεργάτριες τα βάζουν καθημερινά με επικίνδυνους ανθρώπους
XRYSA_KATSARINI / INSTAGRAM