«Η κυβέρνηση να ενημερώσει αν η Ελευθερία του Τύπου εξακολουθεί να υφίσταται»