«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κλέψει τα τελευταία τρία χρόνια 3,3 δισ. ευρώ από τους συνταξιούχους»
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ