«Η κλοπή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης λίγων μηνών και όχι με θανατική ποινή»