Η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος άνθρωπος» πάει στην Ουκρανία: «Αλληλεγγύη από όλους για όλους»