«Η λύση είναι στο ακουστικό»: ΚΑΦΑΟ αφιερωμένο στην ένωση «Μαζί για το Παιδί»