Η Μαρία Νίτσα από την Καστοριά είναι η πρώτη νηπιαγωγός με σύνδρομο down στην Ελλάδα