Η μισαλλοδοξία σε θέσεις ευθύνης: Το παράδειγμα της Αλ. Έβερτ και της Ινέζ Αγγελή-Λυκούδη