Η ουρά των ασθενοφόρων στον Ευαγγελισμό ξεγυμνώνει την κυβερνητική αδυναμία για επιτάξεις!