«Η παρουσία της Αστυνομίας στο ΑΠΘ είναι πείραμα αυταρχισμού σε εξέλιξη»
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ