Η πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων αναλύει με φυλετικούς όρους την έξαρση της εγκληματικότητας