Η Σ. Γιαννακά οργίζεται με τα… «τάγματα εφόδου» της Αριστεράς και «ξεπλένει» τους ακροδεξιούς