Η Σύγκλητος του Παντείου ζητά την επαναφορά της Κοινωνιολογίας, που η ΝΔ κατάργησε