Η βαρβαρότητα της ΕΛΑΣ σε 28 φωτογραφίες “μεμονωμένων περιστατικών”