Η «WOLT» απέλυσε συνδικαλιστή διανομέα γιατί κάλεσε τους συναδέλφους του σε παύση διανομών στην κακοκαιρία