Ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει τους βασανισμούς στον Άρη Π.,που αρνείται η ΕΛΑΣ