Ο καταγγέλλων βία και βασανισμό στη ΓΑΔΑ εμφανίζει τους μώλωπές του