Ιερέας στον Άγ. Δημήτριο καλεί τους πιστούς να μπουν στην εκκλησία χωρίς μάσκα!