Ινδαρές: Μαζί με τη βία και την αυθαιρεσία, συμπορεύεται σταθερά η συγκάλυψη και το ψέμα