Ιωάννα για κατηγορούμενη: Παίζει θέατρο – Σκοπός της να με αποτελειώσει ακόμη και σε 10 χρόνια